شبای رویایی

 

وقتی تو اینجای,دل من می خونه

دل پرآوازم,واسه تو می خونه

شبای رویایی,پر میشن توخونه

می کشن نازمون,وقتی میگیریم بونه

 

من وتوخوشبختیم,این وما می دونیم

ماباهم فردارو ,واسه هم می سازیم

دستامون وباهم پل می کنیم ومی ریم

ماهمه غمها رو تو قمار می بازیم

 

واسه عشق پاکت,واسه نازنگات

ازخداممنونم توچشات معصومه

واسه خوشبختی مون,بشه جونم فدات

عشق من تاوقتی ,توچشات معلومه

 

وقتی تو اینجای,دل من می خونه

دل پرآوازم,واسه تو می خونه

شبای رویایی,پر میشن توخونه

می کشن نازمون,وقتی میگیریم بونه

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7998کپی شد!
600
۳