بحران

باید عادت کنم بی تو، به روزایی که در پیشه
هنوز درگیر بحرانم، زمستون طعم آتیشه
باید عادت کنم بی تو به این دنیای غمگینم
شبا از ترس تنهایی همش کابوس می بینم
تواحساس درونیمو، نه می دونی نه می فهمی
همون اندازه که خوبی همون اندازه بیرحمی
چقد بی تابم این روزا، چقد سرشار از دردم
تا اینجاشم بدون تو به سختی زندگی کردم
همیشه با تو دنیامو یه جور دیگه می دیدم
تو رو خواستم ولی انگار یه خورده دیر جنبیدم
با اینکه زندگی کردن بدون تو ته خط نیست
ولی از دید من قلبت دیگه جای سکونت نیست

تواحساس درونیمو، نه می دونی نه می فهمی
همون اندازه که خوبی همون اندازه بیرحمی
چقد بی تابم این روزا، چقد سرشار از دردم
تا اینجاشم بدون تو به سختی زندگی کردم

*همون اندازه که خوبی،همون اندازه بیرحمی(که هر اندازه خوبه عشق همون اندازه بیرحمه:افشین یداللهی)*
یا حق

از این نویسنده بیشتر بخوانید: