اغنیه :(حبچ الکثّر ونینی / ترانه ی:( عشقِ تو پایه ی دردم) فارسی عربی و به سبک عربی

جلبتکَ فی صف قلبی طالـــــــبهٌ
و درسّتکَ اصول حبی عمیـــقا
ما نجحَ قلبکَ فی کسب علـمهِ
ضل الدروس و طلبنی رفیقا
غسلتَ جهلکَ بعقلٍ مدبــــرٍ
دلّیتهُ و ماستدل الطریقــــــا
***
اشمجرّک للدرب یا حلو عادیــــــت ( رجعیت)
صدیق اویاک گلبی لیش عادیت( عدو صرت)
انتِ السبّبت لی الزعل عادیــــــــت ( تعودت)
لجل قلبک تحمّلت الاذیـــــــــــــــــــــــــــــه
***
تابعینـــــــــــــــــــــــی ، تابعینـــــــــــــــــــــــــی
تابعینی ، حبچ (حبکَ) الکثّر ونینی ، تابعینی
انتِ شمس الضاویه ابدار المحـــــــــــــــــنه
انتِ نجمه او من شرایین الگلب دائم تحنّه
انتِ حبیتچ (حبیتکِ) محبه ابجیتچ (بجیتکِ) النه ما سئلـنه
ردتچ (ردتکِ) ابللیل الشتاء ابصوت الجمیل اتونسیـــــنی
تابعینی ، تابعینی ، لا تعوفین الگلب (القلب) یکثر سحینی
***
یا هوا الشمیته غیرچ ، لا تحلفین الگلب حَب او هــــــــــــــــــــواچ(هواکِ)
من دیار الغربه سار ابفرد رکضه ، طر علی بیتچ (بیتکِ) و اجاچ (اجاکِ)
مو صحیح الناس تسئل ، شفتی گلبی (قلبی) عاتباچ( عاتباکِ)
لو سکر قلبی ابهواکم ، اتمدد ابدرب الندامه ساعدینـــــــــــی
تابعیـــــــنی ، تابعیــــــــــــــــــــــــــنی
حبچ (حبکِ) الهدم دلیلــــــــــــــــــــی
ساعدینی ، بلکت ایقل کل ونینــــــــــی
ساعدینی ، الدارکم مشبوحه عینی
تابعینــــــــــی ، تابعینـــــــــــــــــی
***
معنی : ترانه عشقِ تـو پایه ی دردم
تو را کشیدم در کــــــــلاسِ درسِ دلم
اصل عشقِ حقیقی یــــــــــــــــادت دادم
دلِ تو از یاد آوری ها رد شــــــــــــده
ترک درست شد رفیقِ فریــــــــادم
تو رو با عقل سلیم شستشو کـــردم
به مسیر دلم نرفتی و گفتی آزادم
***
تو رو به راهِ نیکو خوانده بودم
سرِ قول و قرارم مانـــــده بودم
از افعالِ بدِ تو رانده بـــــــــودم
تحمّل کردمت چون دلــربایی
***
همرهم باش ، همرهم باش
همرهم باش ، عاشقی آرومتر باش ، هــــــــــــــــــــــمرهم باش
تو همون خورشید روشن در کبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودی
ای ستاره دست تو با خونِ من رنگین نمــــــــــــــــــــــــــــــودی
دل پسندیده تو رو از جمع گلها ، عشقِ خود در دل گـــــــشودی
خواستم در شبِ ســــــــــــردی با صدایت نغمه ام بـــــــــــــــاش
همرهم باش ، همرهم باش
***
جز عطرِ تو بویی نکردم ، دل قسم خورده ، فقط با تو می مونــــــــــــه
از دیارِ غربتی پیشت سفر کرد ، یک نفس رو ، اشکِ تو دیده نشونه
می دونی مردم می پرسن ، دیدی دلدردم بهونــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
دلِ من مستی کشیده از شرابت ، توی راهِ بی پناهش ، ســــرورم باش
همرهم باش ، همرهم باش
عشقِ تو سوزنده خیلی ، دیدی ای کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاش
یاورم باش ، دردِ ناله ام بگیر و دکتــــــــــــــــــــــــــــــرم باش
یاورم باش ، چشم دردم رو نبینی ، سختِ دردش ، با دلم باش
همرهم باش ، همرهم باش
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۱۲/۰۸/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7997کپی شد!
1339
۵