داره بارون میاد آروم …

داره بارون میاد آروم

من و بارون با هم خوبیم

روی برگای پاییزی

داریم احساس و میکوبیم

داره بارون میاد آروم

زمین خیس و هوا سرده

دیگه برگی که افتاده

به شاخه بر نمیگرده

تمومه پیرهنم خیسه

داره بارون میاد نم نم

نمیدونم چرا بازم

شدم دلتنگ تو کم کم

نم خاک و دل بی تاب

من و این جاده و مهتاب

داره بارون میاد آروم

دوباره چشمای بی خواب

نمی دونم پریشونم

نمی دونم که دلتنگم

دارم با قطره ی اشکم

با این احساس میجنگم

داره بارون میاد آروم

تو آرومی و من داغون

نمیدونم که میشوره

غم دوریت و این بارون

(کیوان حریری)

https://www.academytaraneh.com/7990کپی شد!
5649
۲۷