خداحافظی ….

خداحافظی، ختم این ماجراست
میگی اومدی ، تا تمومش کنی
دیگه ، از من وُ از خودت خسته ای
همین لحظه ، اینجا تمومش کنی

منم اشتباهت ، تو این ماجرا
واسه سرزنش کردنم اُومدی
از اون اتفاقایِ بی موردم
به سینه م ، باید دست رَد می زدی

واسه هر دو مون ، میگی این بهتره
می خوای باورم شه ، تو ناباوری
که این طعنه ها از سر کینه نیست
که باید ، برایِ همیشه بری
…………………………………………

خداحافظی ، آخرِ قصه نیست
حالا تازه ، آغازِ این ماجراست
که این قصه ، در من نَفس میکشه
بدونِ تو ، حتی اگر اشتباست

خداحافظی آخرِ قصه نیست
با حرفایِ تلخت ، خرابش نکن
بدونِ تو هَم ، باید این راه وُ رفت
نمی گم بمون ، دیگه خواهش نکن …..

۹۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/79883کپی شد!
1031
۲۰