عشق تو دلی

از نت دو مینوازم / واسه چشمهای قشنگت
روی سیمهای گیتارم / که شده ……. دلتنگتت !
میدونی بی تو میمیرم / باتو دنیا رو میگیرم
از خدامه که همیشه / دو تا دست هاتو بگیرم
تو هنوز نمیدونی که / دلم من پیشت اسیره
نمیدونی که چه جوری / دل بی تو مثل کویره
کاش میشد راز دلم رو / باز کنم واسه دل تو
اما ترس من از اینه / دست رد میخورم از تو
این دفعه عهدی رو بستم / که بگم راز دلم رو
یا میگی به مون تو پیشم / یا میگی ازم تو دور شو
…………………………………………………………
الان ۴ سال میگذره اخرم نشد که بگم تا اینکه قبل محرم با کسه دیگه ایی نامزد شد !

https://www.academytaraneh.com/79879کپی شد!
699
۷