سرنوشت . . .

سوزه بـــاد بی وفائیــت
قلبــمو دوباره پژمـــــــرد
قلب صافو ساده ی مـن
از تمــــوم آدمـــــا خـورد

کی می خواد پیشت بمونه؟
همونی که بی صـــــــدا بـود
نمی خوام سرد بشی امـــا
اون که رفته بی وفـــــــا بـود

واسه موندن خودم نیـست
که دارم واست می سوزم
مـــــن کـه رفتنیم امـــــــــا
چشامـــــو به در می دوزم

مطمئن باش اگه رفتم
دنبالـت دیگه نمیـــــام
فکرت هستم تا بمیرم
اما دستاتو نمی خوام

تو رو بخشیدم به دریـــــا
چون وجودت ساحلی بود
قلب تو آبیه آبــــــــــــــی
آسمون,تو,تو قاطـــی بود

سلام من تازه عضو شدم این ترانرو واسه اینجا نوشتم نمیدونم در سطح اینجا هست یا نه مرسی از همه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/79804کپی شد!
951
۲۱