حس میکنم

حس میکنم آرامشم درگیرتو احساسه من
حس میکنم نیاز من وقتی تویی آسایشم
تنها میشم با این دلم حس میکنم عاشق میشم
وقتی که تنها تر میشم بازم چه غمگینه دلم
حس میکنم من با توام احساستو حس میکنم
حال و هوات کرده دلم حس میکنم آرامشم
بازاین صدا پیچیده تو گوشه سرم حس میکنم
حس میکنم سرد دلم وقتی نگات دور ازم
حس میکنم چیزی که من درگیرشم پیشه توإ
قلبه تو رو احساستوحس میکنم جونه دلم
حتی خدا هم میدونه مجنونتم یه دیوونم
اینو بهم گفتی که من دورم ازت حس میکنم

https://www.academytaraneh.com/79787کپی شد!
807
۱۶