برو در غمت بمیر

توی نغمه های شب ، عشقِ تو یه عشقِ پیر
دلِ من جدا شده ، برو در غمت بمــــــــیر
***
تو بیابانِ دلت ، تا کجا به این ســـــــــــکوت
موجِ تکرارِ صدام ، شاد کرده این خطوط
***
دلِ من نشونه رفت ، زیرِ تیـــــــرِ روزگار
همش تقصیرِ تو بود ، این همه درد و دمار
***
مگه تو نمی شنوی ، این همه بیدادِ مـــــــن
توی صحرایِ غروب ، این همه فریادِ من
***
دیگه غصه ام تموم ، صبر دل جـــدا شده
آخرین نقطه رسید ، دیدی بی وفا شـده
***
برو کارت ندارم ، تو صدام نمی شــــــنوی
دلم در فصلِ بهار ، تو زیر بارون می دوی
***
قفل کردی درِ عشق ، صبرِ دل فایده نداشت
از جدایی ها بگو ، تو دلت شیون نکاشـــــت؟
***
باهمین اشکای سردم ، شده عاشقــــــی اسیره
گوش کر کن تا همیشه ، دلم با دلت می میره
***
جاسم ثعلبی ( حسّانی) ۱۱/۰۸/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7974کپی شد!
369
۷