این لحظه

خواننده:فردین نوروزی
اهنگ و تنظیم:علی مجیدی
هنوز پخش نشده به همین دلیل لینک هم نداره
لطفا نقد بفرمایید

متن کامل

فقط این لحظه با من باش
بزار این لحظه غوغاشه
بزار لبخند شیرینت
دوباره مال من باشه
منو با بوسه دعوت کن
بزار دستاتو توو دستام
بگی تنها تویی عشقم
بگم تنها تو رو میخوام
بشی یک اسمون احساس
بشی حوای این ادم
همون عشقی که اون روزا
بهشتو واسه اون دادم
منو از من بگیری تا
بشم همرنگ اغوشت
بگم ممنونم اینجایی
بزارم سر روی دوشت
میشه این لحظه رو حس کرد
کنار هم اگه باشیم
تموم لحظه با من باش
که بازم ما بشه ماشیم
بزار این لحظه غوغاشه
بزار محتاج بودن شی
بشی حوای این ادم
نزار درگیر رفتن شی
——————————————————–
متن مورد استفاده

فقط این لحظه با من باش
بزار این لحظه غوغاشه
بزار لبخند شیرینت
دوباره مال من باشه
منو با بوسه دعوت کن
بزار دستاتو توو دستام
بگی تنها تویی عشقم
بگم تنها تو رو میخوام
بشی یک اسمون احساس
بشی حوای این ادم
همون عشقی که اون روزا
بهشتو واسه اون دادم
منو از من بگیری تا
بشم همرنگ اغوشت
بگم ممنونم اینجایی
بزارم سر روی دوشت
میشه این لحظه رو حس کرد
کنار هم اگه باشیم
تموم لحظه با من باش
که بازم ما بشه ماشیم
بشی یک اسمون احساس
بشی حوای این ادم
همون عشقی که اون روزا
بهشتو واسه اون دادم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: