ببینم نبض دستاتو؟!

درِ ماشین و میبندی و دنیام زیر و رو میشه
دقیقا وقتی که چشمام با چشمات رو به رو میشه

تووی این حلبی کهنه جهان من چه بی مرزه
همین پراید داغونم الان یه پورشه می ارزه

نگاهم میکنی, گیجم، تو میخندی و میمیرم
خدا جون خیلی نقاشی!! عمیقا تحت تاثیرم!!!

نگاه کن با یه لبخندت چه داغون کردی حالم رو؟
تو اصلا خودِ "رِدبولی"!!! نگاه کن طول بالم رو!

چشات یه جورین! باشون، داری ترانه می سازی
تو چشمات کشف من بودن! ازم دزدیدشون "رازی"!!!

دقیقا مثل یه ظرفم که کم کم پُر بشم با تو
چه بی نظم میزنه نبضم! ببینم نبض دستاتو!؟…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/79695کپی شد!
1128
۲۸