*****-درخت-*****

به نام خدا
ترانه درخت(درخت آرزو هام) رو که جزء اولین ترانه های من هستو واستون اینجا میذارم…
امیدوارم خوشتون بیاد واز تشبیهی که توی این کار استفاده کردم لذت ببرید
.
درخت:
.
درخــتــه آرزوهــامی
میدونم که تـوباهــامی
تو گرمایی که میسوزم
مـیبــینم کـه تو اینجایی

زیره سایَت میشینم من
غـروبا چـه دل انـگیـزه
ولی دلگیری ازمن تو
چـرا برگــات مـیـریزه

چرا چیزی نمیگی تو؟
چرا ایــنــقـدر پژمُرده
چرا ایـنـقـدر بی حالی
شاید عشقه تو هم مُرده؟

چه طوفانــا که تو پاییز
چه بارونا که میخوردی
ولی محـکم تو بودی و
تو که غُصّه نمیخوردی

ببین دنــیا چـیـکارت کرد
شُدی غمگـین ودل مُرده
نترس اینـجا یکی هستش
که تـو قـلبـش تو رو بُرده

تو توو قلبه مَنی حتی
اگـه دنـیا پـُر از مرگه
من از مُردن نمیترسم
ولـی برگـای تو سرده
.
.
.
ولی دستای تو سرده
.
.
.

https://www.academytaraneh.com/79666کپی شد!
950
۸