عاشقی کن

سلام امیدوارم به عنوان عضو جدید لایق باشم.
عاشقی کن
عاشقی کن من وتو توراهه عشقیم / من و تو با عاشقی توی بهشتیم
من وتو همیشه همراهه همیم / عاشقی کن من و تو مثله همیم
من و تو مثله پرندهای عشق پر میکشیم / تا که قلبای خزونو عاشق هم بکنیم
تا که دروازیه عشقای جهان باز بشه / به روی هر عاشقی که راه عشقو بلده
عاشقی کن عاشقی خیلی قشنگه / عاشقی کن عاشقی یه دنیا رنگه
عاشقی کن عاشقی راه عبوره / عاشقی کن عاشقی یه دنیا نوره

عاشقی کن عاشقی ،می بینی که عاشقت شدم / عاشقی کن عاشقی ،تورو روچشمام میذارم
همیشه عشقمونو واسه تو هدیه میارم / واسه دیدن تو من ثانیه هارو می شمارم
عاشقی کن عاشقی خیلی قشنگه / عاشقی کن عاشقی یه دنیا رنگه
عاشقی کن عاشقی حسه درونه / عاشقی کن عاشقی تو قلبامونه

https://www.academytaraneh.com/79639کپی شد!
1022
۱۸