بن بست

نذار این آخرش باشه من این پایانو میرونم
برات بازم من از صبح یه روز دیگه میخونم

نذار این آخرش باشه
ته این جاده بن بسته
نگو باید ازم کم شی
نذار از من بشی خسته

ته این جاده بن بسته
پر از ویرونیه بی تو
شبیه کوه شو پشتم
نگیر از من بزرگیتو

بذار دستاتو تو تاب
پریشون حالی موهام
کمی حال منو درک کن
نذار باور بشه تنهام

ببین اندوه چشمامو
دارم با غصه میپوسم
با این حال پریشونم
بازم رویاتو می بوسم

ته این جاده بن بسته
پر از ویرونیه بی تو
شبیه کوه شو پشتم
نگیر از من بزرگیتو

نذار این آخرش باشه من این پایانو میرونم
برات بازم من از صبح یه روز دیگه میخونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/79626کپی شد!
1169
۲۴