قسمت

از اول قسمتِ تو من نبودم! ما باهم دیگه بودیم اشتباهی
باید برگردیم این راهِ درازو..باید جدا بشیم سرِ دوراهی

شاید دیدارِ اول اشتباه بود..همون روزی که دل بستم به چشمات
همون دیداری که عشقُ شروع کرد..که خنده محو نمیشد از رو لبهات

از اون روز زندگیم خیلی عوض شد..همه روزارو من آبی میدیدم!
من آسمونو بعد از دیدنِ تو…شبا آروم و مهتابی می دیدم…

ولی تغییر کرد هرچی که بود و..دلت با من مثه غریبه ها شد
درِ دنیای سرد بی وفایی….دوباره رو به این دیوونه وا شد

میگن هرچی که قسمت باشه خوبه! وگرنه دلخوشی ها زود میره
آره قسمت نبود عشقِ من و تو..واسه فهمیدنش افسوس …دیره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: