"تـــقـــاص"

به نام خدا…

"تــقــاص"

حرف منو گوش بده … اینقد نگو زخم خوردی
کسی پرستارت نمیشه… با این حال … تو مُردی

درسته تو مقصر نیستی اما کی میفهمه؟
مواظب باش …که این چهار پایه خیلی بی رحمه

پشیمونی از اینکه با یه زن … زندگی ساختی
عالی نبود ولی … توی همون خوبشم باختی

زجه هاشونو ببین … ببین که چطور جون میدن
ببین مَردُم چطور اونا رو با دس(ت) نشون میدن

ببین خودتو … داری به نا حق میری اون بالا
چهار پایه بی رحمه … رسیدی به حرفم حالا?

بچه دو سالش نشده بابارو از دست میده
اصل ِ درد … اینه که اون مرگ باباشو دیده

زنت زار میزنه … دخترت جیغ و داد و فریاد
میمیرن واسه مردی که حالا تــقــاص پس میداد

داری میری بالا… میخوای که دستاتو باز کنی
میخوای که بچه هاتو یک بار دیگه ناز کنی

صورتت بسته س … نمیبینه چشمایی که پیرن
نمیبینه رفیقارو … دارن فیلم میگیرن

چقد پینه بس(ت) … اون دستایی که الان بسته اس
یه تن که روحُ قِی میکنه … به مرگ وابسته اس

**********

https://www.academytaraneh.com/79548کپی شد!
1047
۱۹