ارزو

دیشب به یاد تو بازم
اشکو دیدم رو گونه هام
کی فاصله رو کشیده
که من جزءغریبه هام

آرزوم اینه یه روزی
تو آغوشت رها بشم
ازین قفس پربکشم
با تومن همصدا بشم

نمیدونم توام گلم
همین حسو بهم داری
میمیرم اون شبا که تو
سرتو رو بالش میزاری

ارزوم اینه از خدا
من یه روز هم خوابت بشم
لبات روی لبم باشه
من عاشق نواشم

https://www.academytaraneh.com/79547کپی شد!
1030
۲۰