بوسه

من از تو فقط یه بوسه می خوام
بوسیدنت آرامش شبانه ست
من از تو فقط یه بوسه می خوام
بوسیدنت شعرای عاشقانه ست

من از تو فقط یه بوسه می خوام
بوسیدنت تولد ستاره ست
احساسی که از تن تو میباره
معجزه ی هزارمین هزاره ست

من از تو فقط یه بوسه می خوام
بوسیدنت هدیه ی آسمونه
عطر تنت کنار من همیشه
توو تار و پود زندگیم میمونه

من از تو فقط یه بوسه می خوام
ببوسمت هیچی دیگه نمی خوام
کنار هم که توو جهنم باشیم
حوری های بهشتی هم نمی خوام

من از تو فقط یه بوسه می خوام
بهشتو توو دنیا می خوام بسازم
کنار تنهایی تو بمونم
ناز کنی و منم به تو بنازم

برای بوسیدن روی ماهت
هر جای دنیا که بری من میام
حرف و کلام آخر من اینه:
من از تو فقط یه بوسه می خوام

https://www.academytaraneh.com/79512کپی شد!
1071
۴۰