عکس ِ آخر

این آخرین عکس ِ ، ما توی ِ یک قابیم
یک عمر تا این عکس ، ما فاصله داریم

عکس ِ کدوم مهر ِ ؟، یادمه سردم بود
دستای ِ گرم تو ، تا خونه چترم بود

این شال ِ توی ِ عکس ، که عاشقش بودم
اون جمعه دستت رو ، از خنده هات خوندم
…. ….

اسفند ِ این عکس وُ ، تا عید خندیدیم
این عکس وُ بیداریم ، یا خواب می دیدیم

این صحنه یادت هست ؟ ، این عصر خرداد وُ
عکسی که می بستم ، با بوسه لبهات وُِ

اون عکس ِ تکی ِ مرداد یادت هست ؟
بغضی ِ که توی ِ عکس ، راه ِ گلوت وُ بست ؟

پاییز ِ این عکس وُ ، تو خوُنه سر کردیم
ای کاش می شُد اون ، پاییز وُ برگردیم

اینجا تولد بود ، تو چند سالت شد ؟
این عکس وُ کی انداخت، من زود خوابم بُرد !!

از بهمن ِ اون عکس ، دیدم نمی خندی
عکسی که دیماه ِ ، اون سال گُم کردی!

عکسی که فهمیدی ، ما راه وُ گُم کردیم
باید که تا مهر ِ اون جمعه ، بر گردیم

این قاب ِ خالی ِ تصویر ِ آخر شد
فصلی که تردیدت ، پاییز ِ باور شد

………………………………

فصلی که تو رفتی ….. عکسی که یادم نیست
صد ساله پاییز ِ ،
یا من حواسم نیست …………….

آذر/۹۲

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

1036
۲۸