به من و تو یاد ندادن

به من و تو یاد ندادن، صدا رو ساده نشکنیم

نریم به پای یک بت و نگیم که هی صدآفرین

به من و تو یاد ندادن همدیگرو خط نزنیم

پل بسازیم تو رابطه، حتی اگه باشیم عقیم

به من و تو یاد ندادن که میشه مشترک باشیم

با بغض کینه و حسد، رو دلای خاکی ن…اشیم

به من و تو یاد ندادن هر کی یه احساسی داره

هر کی یه جور خدا داره، که واسه اون سزاواره

به من و تو یاد ندادن، ستاره چینی نکنیم

وقتی که تاریک ِ زمین! وقتی که شیطان ِ رجیم!

به من و تو یاد ندادن، پلشتی ایمون نمیخاد

پنبه و سر بریدنا! رجز تو میدون نمیخاد

به من و تو یاد ندادن، فهمیدن ِ جنس ِ دیگه

حتی میشه دوجنسه بود! حتی میشه…! حتی! آره!

به من و تو یاد ندادن، جنگ از تنفرا میاد

از دلای بی حوصله، از مغز پوک و بی سواد

به من و تو یاد ندادن گاندیا رستم نبودن

از آسمون نیومدن! یا مرد بودن یا که یه زن

به من و تو یاد ندادن، مردابو جاری ندونیم

فک نکنیم با رخوتا باید که ساده بمونیم

به من و تو یاد ندادن، خوبی مانیفست نمیخاد

حتی نزاریم که یه اشک از چشم کوچه در بیاد

به من وتو یاد ندادن! من و تو یادشون میدیم

میشه به آسمون رسید، حتی اگه… باشی یتیم!

https://www.academytaraneh.com/7948کپی شد!
1791
۲۸