توکل

کسی جز خودت توو جهان تو نیست
کسی فکر تنهاییاتو نکرد !
توو راه مه آلود این زندگی
کسی فکر تلخی راتو نکرد !

به نا حق یه زخمایی رو خوردی که
از این بندگیمون تو رو سیر کرد !
توئی و خدایی که این سختی رو
توی زندگی تو تصویر کرد !

چه فایده بفهمی دلیلش چیه
نباید اسیر سیاهی بشی !
فقط فرض کن که یک حکمته
سر راه موندی تا راهی بشی !

اگه هیچکی سمت تو شوقی نداشت
امیدم اگه از کنار تو رفت !
میتونه توکل نجاتت بده
کنار خدا میشه این راهو رفت !

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/79436کپی شد!
1127
۳۴