قسمت

یه لحظه حالمو درک کن برگرد
از این خونه هزار لبخند داری
میخوای باور کنم دست خودت نیست؟
داری رفتن رو پای چی میذاری؟
همه میدونن رد پای دنیات
توی فالم نشسته، سهمت اینه
نذار دستت رو رو زخمای خسته م
نذار باور کنم قسمت همینه
من و تو توی این خونه یه عمره
تو آغوش هم ارامش گرفتیم
میخوای رد شی ولی با رفتن تو
میدونم هر دومون از پا می افتیم
یه لحظه حالمو درک کن برگرد
از این خونه هزار لبخند داری
میخوای باور کنم دست خودت نیست؟
داری رفتن رو پای چی میذاری؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/79379کپی شد!
1047
۲۲