ای کاش …

امشب بغض گلوم داره خفم می کنه
نمی دونم چه باید کرد … فقط
ای کاش این بغض بشه گریه و بشکنه
تا کمی آروم بگیرم
ای کاش این بغض بشه داد و بشکنه
تا برسم به آرامش
ای کاش ، ای کاش …

از این نویسنده بیشتر بخوانید: