درخت خسته

درخت خسته ای بودم
اما سایم رو سرته
به من که تکیه گات بودم
گفتی شانس آخرته
***
من با نگاهات چه کنم
آرامش وجودمه
برا درخت خشک من
ریشه و تار و پودمه
***
دوسِت دارم خوب می دونی
جاتو کسی نمی گیره
یه بار اگه بخندونیم
هیچ جای دوری نمیره
***

ریشه م رو احساس می کنم
تا وقتی بسته است چشات
خشک وپریشون و خمه
منتظر ِ تا خنده هات
***
می دونم عاشق ِ منی
از رو تبسمت می گم
تا وقتی وابسته بشی
درخت گندمت می شم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/79329کپی شد!
746
۱۵