دعا کن دعام بگیره اگه حتی خیلی دیره

برای از تو گذشتن دل من دیگه اسیره
دعا کن دعام بگیره تو نری و بی وفا شی
دعا کن دعام بگیره نری و از من جدا شی
این تموم ماجرا نیست بی تو این لحظه ها خالیست
دعا کن دعام بگیره عشق من که ادعا نیست
بیا و به این شکسته بی ترحم باز تو رو کن
بیا با ناز قدمهات دلمو تو زیرو رو کن
عزیزم به جون چشمات عشق تو کرده اسیرم
بیا تا با چشم مستت کمی ارامش بگیرم
تموم خاطرت این شد یه دعا یه دنیا غصه
دلی که به انتظارت عمری منتظر نشسته

https://www.academytaraneh.com/79322کپی شد!
569
۶