تو رهدی

سلام دوستان این ترانه به زبون بختیاریه برای اون دوستانی که با این زبون آشنایی ندارن توضیح فارسی شو نوشتم
تقدیم به دلهای عاشقی که نبودن عشقشون آزارشون میده اما عاشقی رو زندگی میکنن
تورهدی هواسی تواورهنی
دیه هیچ کس وامو همراه نی
تش داغ توسوهده هرچه که بی
دیه واموغیره شو و آه نی

تورفتی هنوزهوات برات ابری ودیگه هیچ کسی باهام نیست آتیش درد نبودنت هرچی داشتم سوخته وباهام فقط آه مونده وشب کسی دیگه ای نیست

گروسس زمو بعدتوزنده ایی
مودیره تومرگه نفس ایکشم
بیو سیل ای حال زارم بکن
تونیدی وعشق تودس نیکشم

بعدازتو زندگی ازم فرارمیکنه ودورازتوفقط اینجامرگه که دارم تونفسهامه بیا نگاه کن ببین با این حال بدم با اینکه تودیگه نیستی اما من بیخیال عشق تو نمیشم

بگوسی چه رهدی مومندم بگو
بگو نیبرم دل که مو ایخومت
تودیری ومودیرتوجون ایدم
ودس خدا هم دیه نیدمت

بهم بگو براچی رفتی ومن موندم بگووقتی میدونی ازت دل نمی کنم چون دوستت دارم توازم دوری ومن دارم ازاین دوری میمیرم حتی دلم راضی نمیشه تورو بدم دست خدا

بوین آخرش اینرسونیم وهیچ
وای بارشون دلم ایشکنه
تورهدی که موتیه به ره جون بدم
بیودیدنت آرمون منه

ببین درام به پوچی میرسم دلم زیرباراین درد داره میشکنه تورفتی که من چشم براه تو جون بدم بیا تموم آرزوم دیدن توست

دلم ایخوورگردی ری وتو
بشینم وهی دک زنم تو کنم
بخندی ومودلخش روزگار
واباتو همه روزمه شوکنم

دلم میخواد برگردی ومن روبروی تو بشینم وهی سردم بشه وهی تب کنم از گرمی تو توبخندی ومن حال وروزم خوش بشه روزامو با تو به شب برسونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/79292کپی شد!
1610
۳۰