" چه آرامشی "

تموم ترانه م پر از اسمته
چه دنیای خوبی دارم با چشات
تو حرف میزنی و مدام محوتم
چه آرامشی داری توی صدات
نگاهم رو دنبال کن تا خودت
نگاه تو این دل رو تسخیر کرد
ببین عشق رویایی تو چطور
همه آرزوهامو تعبیر کرد
تموم جهانم از عکست پُره
چیکار کردی که هر نفس با منی
کنارت به هرچیزی میشه رسید
تو قانونِ نیست رو به هم میزنی
ببین واژه ها صف کشیدن برات
کنار تو حرفام ترانه شدن
برای بغل کردنت روز و شب
چه اشک و چه لبخند بهانه شدن ..!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/79200کپی شد!
663
۹