دیوونه

دیدم که دلم به حال و روزت گریه کرد
دیدم که چشام خندیدو حالتو مسخره کرد
حال روزتو نگاه دیگه باید عاشق نباشی
حال روزدل من شده مثل طرح رو کاشی
دل من میخواست بمونه امید عشق تو جونه
ولی باز دلم بهم گفت سرنوشت عشق همونه
دل من به پات میمونه نبودنت دیگه جنونه
ولی چشمم به دلم گفت بچه بازی بسه دیوونه
بیا یه لحظه با دل من با دل عاشق من
بمون و تنهام نگذار دیوونه شد دل من
پس کوچه ی عشق که ما دلتنگی نداره
درد عشق مسریه ما راه درمون نداره

https://www.academytaraneh.com/79189کپی شد!
1367
۵۴