یلدا

هنوزم فکر یلدامو٬به یاد اولین دیدار
توی تاریکی کوچه٬یه من بود و یه شبْ‌بیدار

هوا بوی سفر می‌داد٬گذر از مرز دنیایی
حضور سایه وحشت٬توی شب‌های رویایی

تو با حرفای تکراری٬منم غرق یه بی‌خوابی
یه دنیا حس پوشالی٬جدا از درد بی‌تابی

تموم رنگای دنیا شدن همرنگ درد خواب
بهونه‌های بیهوده٬مثل فریاد یک مرداب

چراغ خسته قصه٬نشسته کنج خاموشی
هوا تاریک و دلگیره٬مثل شهر فراموشی

سکوت و غربت خونه٬از احساس تو می‌خونه
طپش‌های پشیمونی٬یه عمره غم رو می‌دونه

گرفته رنگ زیبایی٬حباب کوچک یلدا
شبانه‌های بیداری٬پر از امید هر فردا

هنوزم فکر یلدامو٬به یاد لحظه تردید
جدا از ابر تنهایی٬به یاد تابش خورشید

https://www.academytaraneh.com/79184کپی شد!
1099
۱۸