دوس دارم تو رو

حالا که نفس نفس هام روزای سخت نبودت * منو آسمون چشمات میکشه سمت وجودت
حالا که نبوده غمهات منو مهربونی کرده *اون با اون ناز نگاهش منو آسمونی کرده
هنوزم باز با نگاهت دل من هنوز قشنگه *هنوزم رنگ چشاتم مثل اون دلت یه رنگه
بگو باز منو ستاره ما با هم یکجا نشستیم *من و آسمون چشمات همیشه پیش تو هستیم

(دوس دارم تو رو اگه بمونیه و پیشم خنده کنی
دوس دارم تو رو اگه دلمو مثل چشات چشمه کنی
می خوامت تو رو ناز چشمای تو باز واسه چشمام
دوس دارم تو رو اگه باز با نگاهم گریه کنی)
حالا که نگاه چشمام با نگاهه تو غریبه *صدای اشکای چشمات واقعا واسم عجیبه
بگو باز منو ستاره ما با هم یکجا نشستیم *من و آسمون چشمات همیشه پیش تو هستیم

(دوس دارم تو رو اگه بمونیه و پیشم گریه کنی
دوس دارم تو رو اگه دلمو مثل چشمات چشمه کنی
می خوامت تو رو ناز چشای تو باز واسه چشمام
دوس دارم تو رو اگه باز با نگاهم خنده کنی)

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/79168کپی شد!
831
۱۶