روز و شب تکراری

روزا سیگار میکشم و تو خودم غمگینم
شبا با قرص میخابمو با خودم درگیرم
جوونی نکردم زندگی رو تلخ چشیدم
ازرائیل خلاصم کن به ته خط رسیدم
وقتی پول داری دورو ورت پر رفیقه
چرا وقتی غصه داریم کسی مرهم نمیشه
من اون جوون رو سیام که یک ساله بیکاره
جوونی که تو اسمون بختش ستاره نداره

از این نویسنده بیشتر بخوانید: