دلیل عشق

اگه دارم کافر می شم
اگه به ننگش تن می دم
اگه انگشت نما می شم
اگه که من رونده می شم
برای من جلوه ی تو
جلوه ای از ذات خداست
محو تماشات که می شم
مومن میشم به خالقت
شب تا سحر می شینم و
کارم شده عبادتش
حالا تو بگو من کافرم؟!
که دیده ام نور خدا!!
عاشق شدم به سایه اش
که افتاده روی زمین
من عاشق خدا شدم
با واسطه باعشق تو
شناختمش !با قدرتش
با هنرش،با نور زیبای خودش
که می تابه رو ادما!
ایمان اوردم به خدا
چون لایق ستایشه!!!!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/79110کپی شد!
776
۱۸