دل تنگ

بازاین دل تنگ منو…………..بازچشمای خون منو
یاد چشمای تو و ………….. این قلب داغون منو
صدای خنده ی تو ……………. لرزش پاهای منو
یاداون عشق قشنگ………..اشک چشمای منو

قدم زدن کنار تو …………….. حال دله گیر منو
بارون ورنگ چشات …………..این ذهن درگیرمنو

خاطره ی رفتن تو ………………این تن لرزون منو
دستاتون تودست هم……….چشمای حیرون منو
کاش دلامون باهم می ساخت……آرزوی پوچ منو
تو تا ابد کنارمی …………….. باز رویای هیچ منو

قدم زدن کنار تو ………………. حال دل گیر منو
بارون ورنگ چشات…………..این ذهن درگیر منو

از این نویسنده بیشتر بخوانید: