ترانه اینبار از اسحاق

همیشه واسه تو می مردم
تو نبودت غصه می خوردم
تو رو با اون غریبه دیدم
آهی بلند از دل کشیدم
چی شد دلت شد یه تیه سنگ
هر روز داری با من سر جنگ
همیشه میگفتی با منی
دلمو هرگز نمیشکنی

اینبار پیش تو نمیمونم
از دوس داشتنت پشیمونم
اینبار برگشتنم محاله
به من رسیدنت خیاله
اینبار …. اینبار …اینبار …

اینبار پیش تو نمیمونم
از دوس داشتنت پشیمونم
اینبار برگشتنم محاله
به من رسیدنت خیاله
اینبار …. اینبار …اینبار …

از این نویسنده بیشتر بخوانید: