گناه

ای خدای مهربونها /دلخوشی ما جون ها
امیدی جزء تو نداریم / چون بی تو چیزی نداریم
ای خدا ……..
رفتی یو تنها گذاشتی / توی دنیام جام گذاشتی
مگه من گناهی کردم / دوباره خطایی کردم
اگه دوست داشتن گناهه / پس دیگه چیزی نمیگم تا نخوردم من کنایه
عشق من به توست همیشه / چون به جزتو هیچکی نمیشه

https://www.academytaraneh.com/78924کپی شد!
697
۹