سوتفاهم

برگشتم؛ بعد از ۳/۴ ماه!!
حرف خاصی نیست جز یه ترانه…

نگاهاتو از من نگیر خوب من
یه لحظه به حرفای من گوش کن
قبوله مقصر منم نازنین
گذشته؛ گذشته فراموش کن

نگو قسمت این بود که تنها بشم
نذار لحظه هام بوی ماتم بده
ازین زندگی نا امیدم نکن
ازین برزخ غم نجاتم بده

تو باید بمونی که آدم بشم
ببین بوی مردی گرفته تنم
بفهمم هنوزم ازم دلخوری
زمینو زمانو بهم میزنم

یه دفعه نشد که بفهمی منو
یه بارم نتونستی درکم کنی
چی شد باعث اینکه تو یک دفه
ازم خسته باشی و ترکم کنی

نگا کن که مردت داره بی هوا
تو رو از ته دل صدا میکنه
یه سو تفاهم که بی منطقه
تو رو داره از من جدا میکنه

ببین خونه بعد از تو ویرونه شد
تو تنها امید یه ویرونه ای
تو باید بمونی تو این زندگی
هنوزم تو خانوم این خونه ای

از این نویسنده بیشتر بخوانید: