رنگِ جنون

توی این دنیای رنگی

هرکسی یه رنگی داره

هرکسی توی وجودش

بذر ِ یه رنگی میکاره

یکی رنگش رنگِ خونه

داره میجنگه بمونه

یکی رنگش آسمونی

لبریزه از مهربونی

یکی سبزه یکی زرده

یکی پولدارو بی درده

اونی که گرم و لطیفه

مثِ صورتی ظریفه

یکی رنگش رنگه برفه

تو دلش یه دنیا حرفه

یکی تاریک و سیاهه

رؤیاهاش رو به تباهه

اونی که خاکستریه

تو خیالش بستریه

اونی که رنگ ِ بنفشه

نمیخواد با تو طرف شه

ولی من رنگی ندارم

ریتم و آهنگی ندارم

رنگِ من رنگِ جنونه

یه رنگی که بی نشونه

رنگِ من رنگِ جنونه

یه رنگِ بی همزبونه

https://www.academytaraneh.com/78885کپی شد!
1112
۲۶