یکی اومده ….

ترانه یکم طویل شده .. یعی کردم در دو قسمت به هم ربطش بدم…

یکی اومده ساده مثله خودت

داره جای خالی تو پر میکنه

را افتاده توو ذهنمو یک تنه

داره خاطراتو ترور میکنه

دقیقن شبیه تو میخنده و

چشاش عین چشمای تو روشنه

شبایی که دلتنگ اغوشتم

خودش رو به جای تو جا میزنه

حسادت نداره به قاب عکس تو

که با دیدنش بغضمو میشکنم

صبوره به حدی که پنج شنبه ها

براش از نبود تو حرف میزنم

از اون لحظه ای که تو قبلت گرفت

تموم وجودم پر از سکته شد

تو روو تخت اورژانس جون دادیو

در زندگی رو به من تخته شد

نخواستم کسی دردمو حس کنه

نخواستم توو این خونه کمرنگ شی

میبوسیدم عکساتو با گریه تا

نزارم واسه بوسه دلتنگ شی

زدم به در بیخیالی ولی

خیالت یه لحظه منو ول نکرد

تو جون دادی اما شناسنامتو

کسی توی این خونه باطل نکرد

یکی اومده تا نجاتم بده

یکی که نمیخوام برام تو بشه

ولی صاف ساده درست عین تو

منو داره سمت خودش میکشه

یکی که دلش بند ِبه زندگی

یکی که فقط فکر ایندمه

یکی اومده به همین سادگی

تو دنیای من زندگی میدمه ..

از این نویسنده بیشتر بخوانید: