حس میکنم باهام اینروزا بد شدی

حس می کنم باهام،اینروزا بد شدی
تو روبروی من،مثل ِ یه سد شدی
گفتی تا آخرش می مونی با دلم
چیشد داری میری،چی بوده مشکلم
من که برای تو دیوونه می شدم
تو که میگفتی من،توو عشق واردم!
پس چیشده هنوز،سردی باهام بگو
چیشد داری میری،بی حرف وگفتگو
زود باش بگو فقط،دوستم یا دشمنم
لج کردی با خودت،یا مشکلت منم
توی دلت بگو ، قد ِ چقد میشم
توو امتحان عشق،هستم یا رد میشم
بازی نکن دیگه،دستات، رو شده
حرفای آخرت ،بغض ِ گلو شده
باید بهم بگی، تقصیر من چیه
دوس داشتن تو هس،اینم گناهیه!
باورم نمی کنم، ترکم کنی بری
پس بهتره نگی ، بازم مسافری
حتی تصورش،سخته برای من
تصمیم نگیر دیگه ،لطفا به جای من

از این نویسنده بیشتر بخوانید: