آخر خط

دل خوش باور من کارت تمومه
عمر عشقت مث آفتاب لب بومه
تو که شاپرک شدی براش یه روزی
میدونستی باید آخرش بسوزی
وقتی که فاصله ها قد یه دریاست
قایق شکستتم مثل یه رویاست
کاش از اول میدونستی که یه خوابه
آرزوی موندنش مثل سرابه
به افق نمیرسی حتی تو رویا
دیدی آخرش شدی تنهای تنها
کاش از اول میدونستی که یه خوابه
آرزوی موندنش مثل سرابه
قدر اون ثانیه ها رو ندونستی
دلکم بسه دیگه آخر خطی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: