فریاد

دلم که میسوزه
کسی نمیفهمه
پیاده رو خلوت
هوا چه بی رحمه
————-
تو قلبم آتیشه
تنم ولی سرده
غبار دلتنگی
چشامو تر کرده
————-
رو شونه هام انگار
یه کوه سنگینه
چه سنگیه بغضم
فضا چه غمگینه
————-
چقدر بده حالم
چقدر تو بی رحمی
حال منو هرگز
هیچ وقت نمیفهمی
————–
عشق تو رو انگار
نمیشه برد از یاد
خسته شدم بسه
از عشق تو فریاد
—————
به عشق اون روزا
چشامو میبندم
حس میکنم هستی
دوباره میخندم
———–

https://www.academytaraneh.com/78805کپی شد!
1247
۳۳