بارعشق

باز برات رویا می بافم کجای زندگی موندی
تک وتنها شدم اینجا دل تنهام وشکوندی
زیر آوار غرورت همه ی هستیمو دادم
گره ی اخماتو وا کن با نگات دادی به بادم
خط بکش روی غرورت این چشا می خوان ببارن
بار این عشق و نگه دار شونه هام طاقت ندارن
باز با حرفای عجیبت دلمو خسته تر نکن
عشقمو دست کم نگیر باز این چشارو تر نکن
تو دلت جای دیگس این حرفا فایده نداره
قول میدم که بعد تو این چشا یدم بباره
سرد رفتارت دیگه برو از اینجا عزیزم
بعد رفتنت منم فقط اشکامو می ریزم
قول میدم که خو بگیرم من به این عادت نو
امااینو همه می دونن حسی خاص دارم به تو

از این نویسنده بیشتر بخوانید: