تورفتی…..

تو رفتی تازه فهمیدم
یه کم مثل منی انگار
تو که دستامو کم داری
به من فرصت بده یک بار

بگو چی شد که تو رفتی
به عشق کی گرفتاری
جون چشمات نگو دیگه
که غیر من کسی داری

تو که رفتی منم دیگه
از این دنیا چه بیزارم
تو رفتی ونمیدونی
تب دستاتو کم دارم

هنوزم کل عکساتو
دارم توی همون پاکت
هنوز چشماتو دوس دارم
تو از من رد شدی راحت

تو رفتیوولم کردی
هنوز هیچکی نمیدونه
فقط یه شب بیا خوابم
بین حالم پریشونه

تو رفتی با یکی دیگه
ولی میشه یه کاری کرد
میدونم که پشیمونی
تا فرصت باقیه برگرد

این ترانه واگذار شده

از این نویسنده بیشتر بخوانید: