ابر چشام بارون میشه

وقتی شبا به یاد تو چشمامو رو هم می زارم
وقتی شبا به یاد تو یه لحظه خوابم ندارم
وقتی با بودن تو این دلو تنها می بینم
وقتی با نبودنت این دلو آسی می بینم
ابر چشام بارون میشه دلم زغصه می میره
وقتی از صبح تا غروب چشم به راهت می شینم
وقتی از شب تا سحر به انتظارت می مونم
دیگه این چشمای پر خون نای دیدن ندارن
دیگه این پاهای خسته نای رفتن ندارن
وقتی میام تو کوچتون تو رو من نمی بینم
وقتی نگام به پنجره س جا تو خالی می بینم
ابر چشمام بارون میشه دلم زغصه می میره

https://www.academytaraneh.com/7877کپی شد!
887
۷