تقویم دل

تو تاریکی دنیایی که دارم فقط روشنی چشماتو میخوام""""تو گلبرگ صدای نازنینت فقط اسمم رو گفتن هاتو میخوام
ازاون روزی که گل های بهاری شکفتن تو کویر قلب خستم""""تو رو دیدم کنارم خفته بودی چشامو حتی یک پلکم نبستم
تو اون عاشق ترین عشقی که هردم نگاهت شب رو ازیادم میدزده"""نگاهی که صدای این ترانست همون حسی که حالم رو میپرسه
چه جشنی بود اون روزی که باعشق به پای بی قراری هات نشستم""""چه تندیس قشنگی بود از یاس که دستاتو گذاشتی توی دستم
چه روزایی تو تقویم دلم هست تو نیستی و دیگه تکرار نمیشه""""تو رفتی و نگاه آخرینت تنم رو میسوزونه تا همیشه

https://www.academytaraneh.com/78698کپی شد!
1375
۲۶