ترس

ترس
منی که عاشقم بودی تنم خورده به تنهایی
نمیدونم کجا میرم توو این طوفان دریایی
فقط میرم که پیدا شی از این ترس منو دیدن
یه روزی باورت کرده همین جا این تن بی من
به این تن اعتباری نیست همه شهرو خبر کرده
برای دیدنت هر شب تمام شب رو میگرده
دارم میرم رها تر شی یه جورایی مثه پرواز
شاید پایان این موندن برای تو بشه آغاز
منم تنها توو این بارون به پایان میرسم امشب
نمیدونم کجا میرم فقط میمیرم از این تب
سکوتی پر صدا با من شده همراه این رفتن
ته این جاده تاریکِ چه سخته راه این رفتن

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/78697کپی شد!
918
۱۷