سکوت

سکوت
تو میدونی دنیا همیشه تورو
واسه داشتنم سرزنش میکنه
سکوت من عادی شده وقتی عشق
شب و روزمو پر تنش میکنه

نمیشه که با اینهمه دلهره
واست حالمو بازگو کنم
ندارم دیگه چاره ای جز همین
خیالی که باید بهش رو کنم

قسم و خوردم و روی این حرفها
تا وقتی که زندام می ایستم
اگه اشتباه فکر کردی،… می بخشمت!
من اونی که میخواد بره نیستم

درسته غرورم نمیذاشت که
یه چیزایی در مورد تو بگم
یه جوری باهات روبرو شم که تو
دیگه مطمئن شی چقد عاشقم

همش دست من نیس گاهی خودت
باید با سکوتم یه کم تا کنی
من اینجامو چیزی نمی گم که تو
بارفتارم این عشق و معنا کنی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: