خدای منی

چشمای تو بدجوری سگ داره
که جونمو هی داره میگیره
معجزه ی چشماته که این دل
هی زنده میشه باز میمیره

دیوونه ی چشمات شدم انگار
چشمای تو عقل از سرم برده
من رو نترسون از جداییمون
با رفتن ِ تو این دلم مرده

تا پای جونم عاشقت هستم
واسه ی تو فهمیدنش زوده
شاید نمیدونستی که این زن
قبل از تولد عاشقت بوده

انگار خدای من شدی اصلا
من بنده تم تو خالق عشقی
ایمان خاصی به چشات دارم
بی شک تو واسم لایق عشقی

قلبم میگه تو تا تهش هستی
بدجور به حرفش اعتماد دارم
داری خدایی میکنی واسم
دیگه به چشمات اعتقاد دارم
………………………………………………
تقدیم به نبض ترانه هام :
علیرضا زاده عباسی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: