تصمیم ِ سوپراستار

 

کار جدیدم با نام “تصمیم ِ سوپراستار ” !!!

دوستان نظرشون رو بگن

———————————————————————–

غمگینـــــــــم و تموم حرف من اینه

خنده هام برا لنـــــــــــــز دوربینه

 

همــــــــه از من فقط امضا میگیرن

از نقشـــــــــای تکراریم سیرن

 

پیشـــــــــــونی من پر از خط چین ِ

سختــــــــــی کارمو هیچکی نمی بینه

 

پنــــــــــــهون ِ غم ِ صورتم با گریم

کاشکـــــــــــی دردامونمو به هم بگیم

 

نمیگــــــــــم همیشه دلم از غم پره

ولی گاهــــــــــی ادم از خودش می بره

 

تکـــــــــــرار سکانس گاهی رو اعصاب ِ

عینــــــــــــک دودی نمی زنم با اینکه افتاب ِ

 

بازیگــــــــــــــــر کدوم صحنه منم؟

وقتـــــــــــی خودم بازیگــــــــرم

 

بازی زندگــــــــــــی رو باید ببرم

باید خودمــــــــــــو به فردا بسپرم

 

می ترســـــــم از روزی که فراموش بشم

مث ستـــــــــــاره یه شب خاموش بشم

 

دلــــــــــــم میخواد حالا برم به خونه

روزنامـــــــــه.ی فردا بی تیتر بمونه

https://www.academytaraneh.com/7867کپی شد!
1080
۱۵