همین بسه

من این حال و عجیب میخوام
میخوام توو فکر تو گم شم
میخوام بی وقفه با یادت
اسیر یک تبسم شم
من این رویا رو دوس دارم
که باشی توی خواب من
بپرسم که دوسم داری
بشه اره جواب من
همینکه منتظر میشی
بزاری سر روی دوشم
میشم هم صحبت با عشق
میشه غمها فراموشم
همین خوبه که هر لحظه
میشم مهمون لبخندت
چشاتو تاکه میبندی
میشم بدجوری دلتنگت
دارم احساس و میبینم
توی شهری که خاموشه
توی شهری که یخ کرده
تنم دستاتو میپوشه
من این حال و عجیب میخوام
که باشی توی رویاهام
همین بسه که با یادت
تماشایی شده دنیام

از این نویسنده بیشتر بخوانید: